Gwarantem maszyn Handi Quilter w Polsce

jest Silesian Quilt MM UG z siedzibą w Idar-Oberstein, Wilhelmstrasse 9, (Niemcy).

 


Gwarancja na longarmy firmy Handi Quilter, Inc. USA obejmuje maszyny wolne od wad wykonawczych i materiałowych w warunkach normalnego użytkowania na warunkach określonych poniżej:

- 2-letnia gwarancja mechaniczna: Gwarancja obejmuje wszelkie usterki mechaniczne, które wystąpią w tym okresie. Gwarant zapewni bezpłatnie części zamienne i bezpłatne usunięcie usterki.

- 2-letnia gwarancja elektroniczna/elektryczna: Gwarantuje się, że komponenty elektryczne/elektroniczne są wolne od wad fabrycznych przez dwa lata od daty zakupu. Jeśli jakakolwiek wada zostanie zgłoszona w tym okresie, gwarant zapewni bezpłatne części zamienne oraz bezpłatne usunięcie usterki. Gwarancja elektryczna zostanie unieważniona, jeśli urządzenie zostanie podłączone do źródła zasilania o nieprawidłowym napięciu lub pozostaje podłączone do zasilania gdy nie jest używane.

- 5-letnia ograniczona gwarancja producenta: Gwarantuje się, że odlew głowicy maszyny jest wolny od braków lub błędów obróbki mechanicznej powodującej lub mogacej powodować awarię masyzny. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części mechanicznych ani elektronicznych/elektrycznych, które są objęte odrębną gwarancją oraz uszkodzeń mechanicznych odlewu głowicy maszyny spowodowanych nieprawidłowym jej użytkowaniem lub transportem lub czynnikami zewnętrznymi wymienionymi poniżej.


Gwarancja jest ważna od daty zarejestrowania maszyny u producenta Handi Quilter, Inc. USA. Rejestracji online maszyny dokonuje klient w obecności Gwaranta pod adresem:

https://www.handiquilter.com/machine-registration/  

 

Wyłączenia gwarancji: Gwarant nie będzie zobowiązany do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji, jeśli maszyna była niewłaściwie używana, nadużywana, zaniedbana, uszkodzona w transporcie lub zostały w niej zmienione standardowe specyfikacje ustalone przez producenta, lub jeśli właściwa konserwacja i smarowanie nie zostały wykonane w czasie określonym Instrukcją obsługi, lub dokonano napraw przez nieautoryzowane osoby. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: zanieczyszczenia, zalania płynem, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilające, niewłaściwa obsługa, itp.

Siedziba serwisu w Polsce mieści się na ul. Studzienickiej 44, 43-200 Pszczyna.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumentem upoważniającym do skorzystania z gwarancji jest prawidłowo zarejestrowana Karta rejestracyjna maszyny, którą Klient otrzymuje w momencie zakupu towaru. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

Zakres gwarancji nie obejmuje także czynności wynikających z normalnej obsługi eksploatacyjnej np. podłączenia maszyny, regulacji naprężeń, czynności konserwacyjnych, czyszczenia, wymiany części mających określoną żywotność (np. bezpieczniki, żarówki, paski, igły, bębenki, szpulki, noże, itp.).

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzenia powstałego na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem sprzętu.

Czynności niepodlegające gwarancji mogą być wykonane na koszt klienta.

Gwarant dokona bezpłatnego usunięcia usterki produktu, która wystąpiła w okresie gwarancji (z wyłączeniem wad wymienionych powyżej). Usterki ujawnione w tym okresie będą usunięte w najkrótszym możliwym terminie.

Wystąpienie wady fizycznej produktu należy zgłosić autoryzowanemu sprzedawcy

- telefonicznie pod numerem tel. +48 600 975 024,

- emailowo na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku korzystania z usługi „door to door” maszynę należy zabezpieczyć przed odbiorem przez kuriera (najlepiej dostarczyć w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem podczas transportu - karton i styropian zabezpieczający). Firma Silesian Quilt MM UG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem urządzenia. Przesyłka powinna być ubezpieczona.

W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy sprzęt jest sprawny technicznie, wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usług i materiałów zgodnie z cennikiem gwaranta.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Silesian Quilt MM UG z siedzibą w Idar-Oberstein (Niemcy). Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji usługi serwisowej oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do poprawiania ich. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).